Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode puojd (www.puojd.sk). Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti predávajúceho (puojd) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:

Puojd s.r.o
Starý trh 43
0601 Kežmarok

IČO: 47533471
DIČ: 2023939390
IČ DPH: SK2023939390

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Objednávka tovaru

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.puojd.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nesprávneho použitia internetového obchodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď
– nebudú kupujúcim riadne vyplnené požadované kontaktné údaje.
– nebude požadovaný tovar dlhodobo k dispozícii na sklade u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

Cena tovaru

Cena tovaru je vždy uvedená u jednotlivých položiek. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej hodnote. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia. Pri objednávke nad 120 EUR je doprava zdarma na celom území SR.

Spôsob platby a dodania

1. platba prevodom na účet a doručenie Slovenskou poštou bez poistenia – 3,50 €
2. platba prevodom na účet a doručenie balíka – do krajín EU – 15,00 €
3. platba prevodom na účet a doručenie balíka – do Českej republiky – 8 €
4. Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na adrese Račianska 22/A
831 02 Bratislava

Číslo účtu: SK2109000000005050928723

Radi by sme vás upozornili, že prevod na účet z jednej banky do druhej trvá 48 hodín. Pre urýchlenie dodania objednaného tovaru odporúčame vložiť peniaze priamo na náš účet v ktorejkoľvek pobočke banky.

Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšej dobe v závislosti od jeho dostupnosti na sklade. Dodacia lehota sa pohybuje od 14 dní do 3 týždňov od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť plnú výšku kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou.

Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24 hod od doručenia informačného e-mailu.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

V súlade s platnými zákonmi je kupujúci oprávnený tovar vrátiť bez udania dôvodu kupujúcemu do 14 dní od jeho prevzatia. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Následne tovar kupujúci odošle späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 7. 2010.

Aktualizácia…
  • Žiadne produkty v košíku.